Gespreksvoering

Gespreksvoering


Auteur:H.T. van der Molen

  • Nederlands
  • 196 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • maart 2005
  • Samenvatting

    Het voeren van gesprekken is een essentieel onderdeel van steeds meer beroepen. De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt dan ook in sterke mate bepaald door de vaardigheid om effectief gesprekken te voeren in uiteenlopende situaties. Gespreksvoering, Basisvaardigheden en gespreksmodellen biedt een systematische aanpak om de kwaliteit van je gespreksvaardigheden te verbeteren. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de aandacht besteed aan de basisvaardigheden die je bij het voeren van gesprekken moet beheersen. Achtereenvolgens passeren luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en zendervaardigheden de revue. Ook aan de doorgaans als moeilijk ervaren vaardigheden als kritiek geven en bezwaar maken, wordt in dit deel uitgebreid aandacht geschonken. Het tweede deel van dit boek gaat in op veelvoorkomende gesprekssituaties in arbeidsorganisaties: informatie vergaren, advies geven, slecht nieuws mededelen, beoordelen en het bespreken van het functioneren van med