Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening

Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening


Auteur:S. Ehlers

  • Nederlands
  • 127 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • april 2003
  • Samenvatting

    Gesprekken voeren in het kader van hulpverlening – daarover handelt dit praktische boek. Het uitgangspunt van een hulpverleningsgesprek is volgens de auteurs dat de zorg vraaggericht moet zijn, de client centraal staat en dat deze zelf zijn hulpvraag formuleert. Hoofdstuk 1 geeft deze visie weer, waarna in hoofdstuk 2 de drie fasen van een eenvoudig gespreksmodel worden gepresenteerd: verhelderen – nuanceren – werken.In de volgende hoofdstukken worden deze fasen uitgewerkt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de opvoedingsondersteuning en concrete vaardigheden en technieken. Het laatste hoofdstuk geeft een casus waarin het verloop van een hulpverlenend gesprek volgens het model uit de doeken wordt gedaan.Het boek is uitgewerkt voor de ambulante beroepspraktijk maar is even bruikbaar voor andere sectoren.Trefwoorden: communicatie, gespreksvaardigheden, methodisch werken