Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening

Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening


Auteur:Sonja Ehlers

  • Nederlands
  • 156 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juli 2011
  • Samenvatting

    Het voeren van een effectief gesprek, gericht op hulpverlening aan clienten die met vragen en problemen zitten, is een vak apart. Het aanleren en onderhouden van gespreksvaardigheden is voor hulpverleners dan ook een belangrijk punt van professionalisering. Deze praktische uitgave reikt uw studenten de bouwstenen aan om hulpverleningsgesprekken op methodische wijze aan te pakken. Het boek is gebaseerd op drie uitgangspunten: zorg is vraaggericht, de client staat centraal en hij moet zelf zijn hulpvraag formuleren. Vanuit die visie krijgt de student een hanteerbaar gespreksmodel aangereikt, dat inmiddels zijn nut in de praktijk heeft bewezen: het H-model. De besproken technieken stellen (aankomende) hulpverleners in staat om in hun hulpverleningsgesprekken aan te sluiten bij de beleving en de competenties van clienten. In deze geheel herziene versie zijn de bestaande technieken uitgebreid met technieken uit het oplossingsgerichte werken die binnen het H-model passen.Het H-model omvat drie fasen: verhelderen – nuanceren – werken. Aan elke fase zijn steeds twee hoofdstukken gewijd. Het eerste geeft een theoretische uitwerking van de fase binnen het H-model, het tweede maakt een vertaalslag naar de praktijk. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de opvoedingsondersteuning krijgt de (aankomend) hulpverlener concrete vaardigheden en technieken aangereikt. Deze helpen hem om tijdens een gesprek in kaart te brengen hoe het met de client gaat, wat de ‘huidige situatie’ is, wat de ‘hoogste uitkomst’ van het gesprek is, wat de client nastreeft en welke hindernissen hem hierin belemmeren. Op basis hiervan kan hij de client ondersteunen bij het formuleren van een haalbaar doel dat aansluit bij diens eigen competenties.Het boek is uitgewerkt voor de ambulante beroepspraktijk, maar is even bruikbaar voor andere sectoren. Een toegankelijk en praktisch boek voor agogische opleidingen en de beroepspraktijk!