Gesprekken met God

Gesprekken met God


Auteur:N.D. Walsch

  • Nederlands
  • 400 pagina’s
  • Zwerk
  • oktober 2008
  • Samenvatting

    Miljoenen mensen over de hele wereld hebben de Gesprekken met God boeken van Walsch gelezen en de wijsheid en inzichten die hij daarin openbaart, omarmd. Vele van die lezers hebben vragen over de stof uit zijn boeken, over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals: religie, goed en kwaad, voedsel, fysieke en geestelijke gezondheid, dood, engelen en duivels, spiritualiteit, relaties en vele andere zaken.In dit boek geeft Walsch met de voor hem kenmerkende humor en wijsheid antwoord op de meest dwingende en uitdagende brieven die hij in de loop der jaren heeft ontvangen. Zo is een helder en inspirerend boek ontstaan dat de lezer (opnieuw) laat kennis maken met de essentie van ons bestaan en de boodschap van Walsch: Alles wat we doen en wie we zijn, is het directe gevolg van hoe we denken en wat we geloven.