Geschonden Lichaam

Geschonden Lichaam


Auteur:Ganzevoort

  • Nederlands
  • 152 pagina’s
  • Boekencentrum
  • juni 2000
  • Samenvatting

    De titel Geschonden lichaam verwijst naar de gevolgen van seksueel geweld voor de kerkelijke gemeente, als lichaam van Christus. Het kwaad van seksueel geweld schendt de hele gemeente. Dit boek wil op pastorale wijze inzicht geven in deze problematiek en een weg wijzen naar herstel en genezing. Dit kan alleen wanneer het kwaad en de gevolgen hiervan worden erkend. .In het eerste hoofdstuk wordt het veld in vogelvlucht in kaart gebracht, met speciale aandacht voor incest, seksueel misbruik in pastorale relaties, pedoseksueel misbruik en ritueel misbruik. Ook de gevolgen en overlevingsmechanismen bij slachtoffers komen ter sprake. .In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de onderliggende patronen: macht, loyaliteit, seksualiteit en mannelijkheid / vrouwelijkheid. Daarbij wordt seksueel geweld vooral als machtsprobleem beschouwd. .Het derde hoofdstuk gaat in op de relatie met Bijbel en geloof. Dan wordt duidelijk dat het christelijk geloof voor slachtoffers belemmerd kan zijn. .Het vierde hoofdstuk gaat concreet en praktisch in op wat er in de gemeente gebeurt. Er wordt aandacht gegeven aan de verschillende posities die mensen innemen: dader, slachtoffer, gezinsleden, omstanders. Ook wordt geschetst door welk proces een gemeente heen gaat en hoe de pastoraal verantwoordelijken daarin goede leiding kunnen geven. .Tussen de hoofdstukken door loopt als rode draad het verhaal van een concrete situatie.