Geschiedenis Van Zwolle

Geschiedenis Van Zwolle


Auteur:J. ten Hove

  • Nederlands
  • 688 pagina’s
  • Historisch Centrum Overijssel
  • maart 2005
  • Samenvatting

    De stad Zwolle kan zich beroemen op een rijk en afwisselend verleden, dat in dit eigentijdse standaardwerk uitvoerig wordt belicht. De nieuwe Geschiedenis van Zwolle biedt een volledig en samenhangend overzicht van de veelbewogen historie van de hoofdplaats van Overijssel, vanaf het ontstaan van het landschap en de prehistorie tot de huidige tijd. De nederzetting waaruit Zwolle voortkwam, is omstreeks 800 op een dekzandrug langs een riviertje gesticht. De natuurlijke ligging van de stad was bepalend voor de functie die zij door de eeuwen heen tegenover van de buitenwereld vervulde: die van regionaal marktcentrum, handelsknooppunt en verbindingsschakel tussen oost en west. In de Middeleeuwen wist Zwolle zich langzaam maar zeker uit te stijgen boven zijn twee bondgenoten en rivalen, Deventer en Kampen, waarmee de stad in het gewest de dienst uitmaakte. Na de opname in de Verenigde Republiek werd omstreeks 1600 het vizier, dat voorheen nog sterk op het Duitse Rijk was gericht, in toenemende mate naar het Westen gewend. Zwolle werd een voorname buitenpost in het Hollandse stedensysteem. In de loop van de 19de eeuw ontvouwde zich in de stad een starre behoudzucht, die haar ontwikkeling in de moderne tijd lang zou afremmen. Pas in de laatste decennia van de 20ste eeuw werd die mentaliteit losgelaten en maakte Zwolle een onstuimige groei door.In een toegankelijke, vlotte stijl wordt door auteur Jan ten Hove het levensverhaal van Zwolle en zijn bewoners verteld, waarbij de ruimtelijke structuur van de stad een belangrijke leidraad vormt. Het werk is verlucht met talrijke, deels unieke illustraties, veelal in kleur, en kan met recht een mijlpaal in de stedelijke geschieschrijving genoemd worden.