Geschiedenis van Engeland

Auteur:Raoul van Caenegem

  • Nederlands
  • 495 pagina’s
  • Davidsfonds
  • april 2011
  • Samenvatting

    Willem de Veroveraar en de slag bij Hastings, de Rozenoorlogen, Mary Stuart, Oliver Cromwell en de Commonwealth, Thomas More, Hendrik VIII en zijn 6 vrouwen, de Glorious Revolution, koningin Victoria, Churchill….Het zijn slechts enkele historische gebeurtenissen en figuren die de geschiedenis van Engeland, van Europa en van de wereld een ander uitzicht gaven. Professor Raoul van Caenegem vertelt ons het boeiende en soms ook dramatische verleden van de Britse eilanden: van een Romeinse kolonie groeide Engeland in de loop der eeuwen zelf uit tot een wereldmacht. Hoogmoedig trok het zich terug in een ‘splendid isolation’. Na de wereldoorlogen moest het noodgedwongen naar de Europese moederschoot terugkeren. De Chunnel en de Europese regelgevingen worden vandaag node getolereerd. Deze originele continentale kijk op het Britse verleden verrast meer dan eens. Zonder meer een basiswerk van een van de grootste historici uit de lage landen.