Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd

Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd


Auteur:P.T.F.M. Boekholt

  • Nederlands
  • 325 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • oktober 1987
  • Samenvatting

    De school in ons land kent een meer dan duizend jaar lange geschieden Is. In de vroege Middeleeuwen is het aantal scholen nog bescheiden, vanaf ongeveer 1300 groeit dit aantal gestaag. Ten tijde van de Hervorming – eind 16e eeuw – zijn er in alle steden en in veel dorpen wel een of meer scholen, waarbij het karakter uiteen loopt. In de volgende eeuwen zet de groei versneld door” de differentiatie eveneens. Tegen het einde van de 18e eeuw is ‘schoolgaan’ voor velen een normale zaak geworden en rijst de hoop dat eens alle kinderen onderwijs zullen genieten. In de negentiende eeuw wordt de basis gelegd voor een onderwijsstelsel, dat schooltypen als MULO, HBS, Gymnasium en Lyceum en diverse vormen van beroepsonderwijs als de ambachtsschool en het land- en tuinbouwonderwijs voortbrengt. Van groot belang is ook de Schoolstrijd, waardoor het onderwijs in richtingen wordt opgedeeld. Dit boek biedt meer dan een schets van de historische lijnen. De auteurs beschrijven het dagelijkse leven in de school aan de hand van zaken als het lesmateriaal, de leerkrachten, ordehandhaving en de rol van de ouders. Met behulp van een keur van bewaard gebleven documenten en materialen komen zij zo tot een levendige geschiedschrijving van het kleuter- en lager onderwijs tot en met alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs door de eeuwen heen. Een boeiend boek voor iedere geinteresseerde, voor de professional en de leek.