Geschiedenis van de psychologie

Geschiedenis van de psychologie


Auteur:Louis Boon

  • Nederlands
  • 219 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • september 1991
  • Samenvatting

    In de psychologie. hebben van oudsher bepaalde vraagstukken een belangrijke rol gespeeld; theorieen en werkwijzen worden er nog steeds door beinvloed. Een aantal van deze kwesties vormt de leidraad van deze Geschiedenis van de psychologie: de relatie tussen lichaam en geest, associatiepsychologie, erfelijkheid en omgeving, de veranderbaarheid van de menselijke natuur, de invloed van culturele en maatschappelijke processen. Tegen de achtergrond van deze thema’s wordt de ontwikkeling van psychologische stromingen geschetst. Aan de orde komen achtereenvolgens de invloed van de wetenschappelijke revolutie, het ontstaan van de academische psychologie in de negentiende eeuw, Akt- en Gestaltpsychologie, evolutietheorie, behaviorisme, de cognitieve revolutie, meting van intelligentieverschillen, sociale psychologie, psychoanalyse en de ontwikkeling van de klinische psychologie.