Geschiedenis van de Nederlanden / druk Heruitgave

Auteur:Hans Blom

  • Nederlands
  • 432 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • december 2005
  • Samenvatting

    In GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDEN geven de historici Blom en Lamberts, samen met zes deskundige medeauteurs (Blockmans, Van Deursen, Janssens, Milis, Roegiers, Van Sas) een helder en actueel overzicht van de geschiedenis van de Lage Landen, van de prehistorie tot het begin van de eenentwintigste eeuw. Alhoewel de Lage Landen slechts gedurende korte tijd een politieke eenheid vormden, zijn er veel gemeenschappelijke kenmerken, naast opvallende verschillen. Dit komt goed uit de verf door de geschiedenis van Nederland en Belgie in een overzicht te behandelen. Binnen het raamwerk van de staatkundige geschiedenis schetsen de auteurs de hoofdlijnen van de sociale, economische, godsdienstige en culturele ontwikkelingen. Het boek sluit af met een korte terugblik waarin zowel de eenheid als de verscheidenheid van Nederland en Belgie extra worden belicht.