Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950 / druk 1

Auteur:Jan Bieleman

  • Nederlands
  • 423 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • juli 2005
  • Samenvatting

    De agrarische sector heeft in de Nederlandse samenleving immer een belangrijke plaats ingenomen. Dit boek beschrijft vierenhalve eeuw ontwikkeling van de landbouw in Nederland. Het laat zien hoe de geschiedenis van de Nederlandse landbouw met zijn uitzonderlijk karakter in feite een proces van voortdurende verandering en aanpassing is. De rurale economie van alle tijden blijkt veel dynamischer dan vaak wordt gedacht. Het boek laat behalve de grote verscheidenheid van de landbouw ook zien hoe complex het boerenbedrijf door de eeuwen heen is geweest, en hoe het door zijn onzekerheden de boer steeds tot een grote mate van vakmanschap heeft gestimuleerd.