Geschiedenis van Amsterdam / 4 tweestrijd in de hoofdstad

Geschiedenis van Amsterdam / 4 tweestrijd in de hoofdstad


Auteur:Piet De Rooij

  • Nederlands
  • 655 pagina’s
  • SUN
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Het laatste deel van deze prachtige serie beschrijft de stad in de twintigste eeuw, voor Amsterdam een bewogen tijdvak. Het Jordaan-oproer, de joden-vervolging en Provo drukten hun stempel op de stad.Aan het begin van de eeuw was Amsterdam, dankzij de sociaal-democratische gemeentepolitiek, het centrum van vernieuwing. Maar in de jaren dertig was de stad het toneel van tegenstellingen en opstanden. Tijdens de bezetting volgden al snel de eerste maatregelen tegen de joodse Amsterdammers. De Februaristaking in 1941 kon niet verhinderen dat de joden systematisch werden opgepakt en weggevoerd. Wat van het stedelijke leven restte, leek in de hongerwinter ten onder te gaan. Het leven hernam na 1945 zijn loop, de uitbreiding van de stad werd krachtig ter hand genomen. Midden jaren zestig ontstond er een omvangrijk protest tegen de grootschalige plannen van de bestuurders. Niet lang nadat een zekere stabiliteit was bereikt, veranderde de samenstelling van de bevolking door omvangrijke immigratie. De stad was een kleine grote wereld op zichzelf geworden.