Wilhelmina / De Jonge Koningin

Auteur:Cees Fasseur

 • Nederlands
 • 647 pagina’s
 • Balans
 • februari 1998
 • Samenvatting

  Honderd jaar geleden lag Nederland aan de voeten van de jonge koningin Wilhelmina. Queen Pretty Face noemden Amerikaanse kranten haar. Zij was de enig overgebleven vertegenwoordiger van het huis van Oranje en pas achttien jaar toen zij in 1898 de troon besteeg. Zij zou een halve eeuw koningin blijven.De jonge koningin is het eerste deel van een tweedelige biografie over Wilhelmina. Het beschrijft de jeugd en de opvoeding van de jonge prinses, haar bewogen huwelijk met de Duitse hertog Hendrik en haar persoonlijke invloed op het regeringsbeleid tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. Met haar ministers kwam zij herhaaldelijk in conflict. Over deze hele periode viel de schaduw van de aartsrepublikein Troelstra, die in 1918 een mislukte greep naar de macht deed.Veel nieuwe historische gegevens worden voor het eerst in deze biografie onthuld. Zo kon de auteur – na verkregen machtiging van koningin Beatrix – zonder enig voorbehoud gebruik maken van het persoonlijk archief van Wilhelmina en Hendrik. Het resultaat is een origineel, intiem, sprankelend en meeslepend geschreven portret van Wilhelmina en haar tijd.Nooit eerder verscheen een zo indringende levensgeschiedenis van een Nederlandse vorstin.

  Vliegen En Vechten Bij De Maas, 1940-1945

  Auteur:W.F.J. Boeijen

 • Nederlands
 • 304 pagina’s
 • Gruting
 • januari 2004
 • Samenvatting

  Het gehucht Keent ligt in het noordoosten van Noord-Brabant, tussen Grave en Ravenstein. In 1933 werd er op de uiterwaarden van de Maas een vliegstrip aangelegd voor een vliegfeest van de KLM. In 1944 richtten de Duitsers dit gebied opnieuw in als vliegstrip. Pas op de tiende dag van geallieerde actie ‘Market Garden’ in september ’44 gebruikte het Amerikaanse leger vliegveld Keent. Het verslag van deze gebeurtenis en het gebruik van de strip door acht squadrons van de Royal Air Force in de weken daarop vormen de kern van dit boek. Keent was ten onrechte over het hoofd gezien en Market Garden zou waarschijnlijk een positiever verloop hebben gehad, als het vliegveld eerder bij de gevechtshandelingen betrokken zou zijn geweest.Aspecten van de oorlogsgeschiedenis van geheel noordoostelijk Noord-Brabant en het rivierengebied in Gelderland passeren de revue: de mobilisatie, de Duitse inval van mei 1940, het ongewapend en gewapend verzet, de aanleg van vliegvelden, de voorbereiding op Market Garden, de actie zelf en ‘de corridor’, en de latere operaties. De beschrijving van elf vliegtuigcrashes zijn in verhalende vorm weergegeven. De bemanning en de graven van de omgekomen vliegers krijgen steeds bijzondere aandacht. Het boek is mede gebaseerd op interviews met ooggetuigen en veteranen. De auteur betrekt ook eigen belevenissen en die van zijn directe omgeving in het geheel. Boeiend is het oorlogsdagboek over de maanden september-december 1944 van H.J.M. van Kemenade, pastoor van Reek, dat integraal wordt weergegeven. De illustraties zijn voor een gedeelte niet eerder gepubliceerd.Wim Boeijen (Schaijk, 1929) werkte bij de Logistieke Dienst op Vliegbasis Volkel. Na zijn pensionering hield hij talloze lezingen over de luchtoorlog in 1940-1945. In 1994 verscheen van zijn hand Het vergeten vliegveld Keent / Airstrip B82 Grave, waarvan dit boek een nadere uitwerking is.

  Kaat Mossel helleveeg van Rotterdam

  Auteur:E. Palmen

 • Nederlands
 • 287 pagina’s
 • Bert Bakker
 • februari 2009
 • Samenvatting

  Haar naam was Catharina Mulder, maar in de wandeling werd ze Kaat Mossel genoemd. In een uiterst tumultueuze periode in de geschiedenis van Rotterdam verwierf ze een plek in het collectieve geheugen van de stad, en ook vaak daarbuiten. Voor de patriotten was ze de icoon van het geminachte Oranjegemeen. De orangisten zagen in haar een slachtoffer van het politieke gekrakeel dat de jaren tachtig van de achttiende eeuw in de Republiek heeft beheerst. In Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam beschrijft Eric Palmen deze roemruchte periode in de geschiedenis van Rotterdam. Hij duidt de invloed van de Verlichting op de sociale beeldvorming van het volk, onderzoekt de lange termijngeschiedenis van de culturele gebruiken die in het oproer een rol speelden en plaatst de verhouding tussen volk en elite – een bekend thema in de cultuurgeschiedenis – in een origineel onderzoeksperspectief. Het Rotterdamse oproer in 1783 en 1784 komt daarmee in een nieuw licht te staan. Met oog voor detail en voor de individuele levensgeschiedenissen van de hoofdpersonen in dat sociale drama ontstaat zo een dynamische cultuurgeschiedenis van de Maasstads in de tweede helft van de achttiende eeuw.