Geschiedenis geven / druk Heruitgave

Geschiedenis geven / druk Heruitgave


Auteur:Ron de Bruin

  • Nederlands
  • 332 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • augustus 2009
  • Samenvatting

    Sinds de eerste druk van ‘Geschiedenis geven’ is er nogal wat veranderd. Er zijn binnen het vakgebied geschiedenis verschillende inhoudelijke discussies gevoerd, die ook aan de orde zijn geweest bij de herziening van dit boek. Passen de canon van Nederland en de tijdvakken bij elkaar? Komt de hele geschiedenis wel tot zijn recht door de gekozen items? Ron de Bruin en Meereke Bosua, hogeschooldocenten geschiedenis en vakgroepvoorzitters van de Wereldvakken aan respectievelijk de hogescholen van Rotterdam en Utrecht, hebben de uitkomsten van deze discussiepunten verwerkt in de nieuwe versie van Geschiedenis geven. Naast deze inhoudelijke punten is het boek voorzien van een nieuwe vormgeving. De opzet van het boek gaat nu uit van tien hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk een tijdvak behandelt. Binnen ieder hoofdstuk wordt daarnaast aandacht besteed aan de onderwerpen van de canon van Nederland. Alle hoofdstukken starten met een didactisch aspect. Hierin wordt op toegankelijke wijze een algemeen didactisch principe vertaald naar de toepassing bij het vak geschiedenis. Aan de orde komen bijvoorbeeld niet alleen de lesvoorbereiding en de lessenserie, maar ook omgevingsonderwijs en het gebruik van beeldmateriaal. In de daaropvolgende paragraaf staat de inhoud centraal voor een van de tien tijdvakken. Deze informatie is rijk geillustreerd en wordt door verhalen ondersteund. In paragraaf drie van elk hoofdstuk zijn talrijke (vakoverstijgende) lessuggesties te vinden. De laatste paragraaf sluit het hoofdstuk af met een zelfstudieopdracht, waarmee de student zich kan verdiepen in een bepaald thema. Dit thema sluit altijd aan bij het didactisch aspect of de achtergrondinformatie van het betreffende hoofdstuk. ‘Sporen uit de middeleeuwen’ – op zoek naar middeleeuwse resten in je eigen omgeving – en ‘Ruilbeurs’ – een speurtocht naar de aanwezigheid van de klassieke oudheid in ons dagelijks leven – zijn twee voorbeelden hiervan.