Geschiedenis en samenleving

Geschiedenis en samenleving


Auteur:Marjan de Groot-Reuvekamp

  • Nederlands
  • 424 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Geschiedenis & Samenleving is een studieboek speciaal voor de pabostudent over de inhoud en didactiek van geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen (o.a. staatsinrichting) en geestelijke stromingen.De inhoud van de tweede druk komt volledig overeen met het kennisbasisrapport voor de pabo’s. In de tweede druk zijn nieuwe didactische inzichten toegevoegd. Verder is de inhoud volledig geactualiseerd.Geschiedenis & Samenleving wordt digitaal ondersteund de site pabowijzer met daarop samenvattingen per hoofdstuk, toetsvragen met feedback (los verkrijgbaar), uitgebreidere verwijzingen naar (jeugd)literatuur en museumcollecties.Het boek bestaat uit twee delen: Deel 1, Kennisbasis Inhoud behandelt het geschiedenisverhaal van de Lage Landen/Nederland vanaf de Tijd van Jagers en Boeren tot en met de Tijd van Televisie en Computer. Conform de kerndoelen voor het basisonderwijs staan in de Kennisbasis Inhoud de kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken en de vijftig vensters van de Canon van Nederland centraal. Voor alle tijdvakken is er een apart hoofdstuk met tijdbalken en een beknopte literatuuropgave. Deel 2, Kennisbasis Didactiek geeft een overzicht van didactische aspecten van geschiedenisonderwijs in de basisschool. De Kennisbasis Didactiek behandelt de belangrijkste aspecten van de geschiedenisdidactiek: de onderwijswetten en de kerndoelen, de ontwikkelingsfasen van leerlingen, de beeldvorming van het verleden, de rol van lesmateriaal in de lessen en een schoolprogramma voor Geschiedenis & Samenleving. Alle hoofdstukken in dit deel zijn voorzien van studie- en onderzoeksopdrachten en een beknopte literatuuropgave.