Geografie van goed en kwaad

Geografie van goed en kwaad


Auteur:Andreas Kinneging

  • Nederlands
  • 533 pagina’s
  • Spectrum
  • november 2005
  • Samenvatting

    Net als Vermeers geograaf, tarcht de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging de wereld in kaart te brengen. Niet de wereld van landen en zeeen, maar die van goed en kwaad, van beschaving en barbarij, van vrijheid en tirannie. Het boek opent met een verdediging van de klassieke deugdethiek. Vervolgens komt de vraag aan de orde wat nu eigenlijk een goede samenleving is. De fundamentele rol van gezin en familie wordt beschreven, alsook die van andere maatschappelijke verbanden. De markteconomie wordt tegen het licht gehouden, de onmisbaarheid ervan, maar ook de gevaren en grenzen. Ten slotte wordt de staat in ogenschouw genomen. Zonder sterke staat heerst anarchie. Mar de sterke staat kan zelf ook gemakkelijk een gevaar worden, wanneer hij tirannieke trekken ontwikkelt. Hoe kunnen orde en vrijheid worden behouden? Kinneging gaat in zijn esays op zoek naar antwoorden op de vragen van goed en kwaad waarvoor wij ons in deze tijd gesteld zien. Een zeer actueel boek over wat in hoge mate tijdloze kwesties zijn.