Genezing van beschadigde emoties

Auteur:D.A. Seamands

  • Nederlands
  • 169 pagina’s
  • Gideon
  • januari 2013
  • Samenvatting

    Emotionele problemen? Het lijkt wel of de halve wereld ermee worstelt. Een leger van therapeuten staat klaar om te helpen. Er worden tonnen aan medicijnen geslikt om de innerlijke pijn te dempen. En toch worden de emotionele problemen niet minder. Miljoenen mensen lijden onder depressies, angsten, overgevoeligheid, minderwaardigheidsgevoelens, perfectionisme, schuldgevoelens, contactstoornissen…Maar er is wel een oplossing. Dit boek helpt u om de problemen onder ogen te zien en er iets aan te doen. Dr. David Seamands toont een realistische en bijbelse weg die tot genezing leidt. En als u deze weg bewandelt, kunt u zo ver komen dat u zelfs anderen mag helpen om genezing te vinden voor hun beschadigde emoties.