Genesis

Genesis


Auteur:Ron Pirson

  • Nederlands
  • 384 pagina’s
  • Katholieke Bijbelstichting
  • januari 2006
  • Samenvatting

    Het boek Genesis is een hoogtepunt van bijbelse vertelkunst en een van de klassiekers uit de wereldliteratuur. Genesis verhaalt de verwekking van hemel en aarde en van de mensheid, en van de wording van Israel binnen die mensheid. In dit commentaar gaat Ron Pirson uit van de tekst van Genesis zoals die nu voor ons ligt. Hij gaat de lezer voor in een zorgvuldige lezing van de tekst, met veel oog voor de literaire compositie en met ruime aandacht voor de personages in het verhaal en hun onderlinge relaties. Waar nodig verheldert aanvullende historische informatie de tekst voor zover deze voor de moderne lezer niet langer verstaanbaar is. In de reeks Belichting van het bijbelboek laten vakexegeten hun licht schijnen over telkens een compleet bijbelboek. Eminente auteurs presenteren de stof op prettig leesbare en begrijpelijke wijze voor pastores, predikanten, catecheten en andere geinteresseerde bijbellezers. In de reeks verschenen reeds vijfentwintig delen. Dr. Ron W.J. Pirson (1963-2006) studeerde theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg en promoveerde daar in 1999 op een proefschrift over het verhaal van de zonen van Jakob (Genesis 37-50). Van dit proefschrift verschenen twee versies: de populairwetenschappelijke uitgave De dromer van Hebron. Een herlezing van het verhaal van Jozef en zijn broers (Ten Have, 2001) en de wetenschappelijke uitgave The Lord of the Dreams. A Literary and Semantic Study of Genesis 37-50 (Sheffield Academic Press, 2002). Pirson publiceerde verder diverse artikelen over onderdelen van het boek Genesis en over het oeuvre van de Engelse auteur J.R.R. Tolkien. Van 1994 tot 2006 was hij redactiesecretaris van het bijbeltijdschrift Schrift, en van 1999 tot 2006 werkte hij als universitair docent Oude Testament aan de Theologische Faculteit Tilburg.