Boekbeschrijvingen

Gelukkig zijn en geluk hebben

Auteur:Fredrike Bannink

  • Nederlands
  • 119 pagina’s
  • Pearson Assessment and Information
  • september 2007
  • Samenvatting

    Gelukkig zijn en geluk hebben – Zelf oplossingsgericht werkenFredrike BanninkHoe komt het dat mensen zelfhulpboeken in de kast hebben staan en er niets verandert in hun leven? Hoe kan het dat de depressie blijft, de kilo’s of de sigaretten blijven, de ruzies blijven? Deze vragen brachten Fredrike Bannink ertoe dit boek te schrijven. Het is anders dan alle andere zelfhulpboeken. In die boeken wordt ervan uitgegaan dat je iets wilt veranderen en gemotiveerd bent om zelf in actie te komen. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig. Veel mensen hebben wel problemen, maar zien zichzelf niet als deel van het probleem en/of de oplossing en zijn dus niet bereid er zelf iets voor te doen. Daarom werken de tips niet en verdwijnen die boeken in de boekenkast.Bannink gaat er niet vanuit dat je al klaar staat om te veranderen. Misschien denk je er wel over na, maar ben je nog niet zover om in actie te komen. Of heb je de hoop opgegeven dat er nog iets te veranderen valt. Misschien ben je vol goede moed begonnen je leven te veranderen en heb je het na een tijdje opgegeven. Misschien vind je wel dat jijzelf niet hoeft te veranderen, maar dat iemand anders het probleem is of een probleem heeft en moet veranderen. Iemand anders kan ook vinden dat jij juist zou moeten veranderen, omdat die ander vindt dat jij het probleem bent of omdat die ander een probleem heeft met jou of zich zorgen maakt over jou. Of je vindt dat er helemaal niets zou moeten veranderen. Kortom: Wie wil dat er iets verandert? Hoe zou het er na de verandering uit moeten zien? En wie wil daar wanneer wat voor doen? Wie ziet zichzelf als deel van het probleem en/of als deel van de oplossing? In dit boek komen al deze mogelijkheden aan de orde en wordt beschreven wat je ermee kunt doen. Of niet natuurlijk. Waar sta jij eigenlijk?Van dezelfde auteur:- Oplossingsgerichte mediation – 978 90265 1773 0, € 25,00- Oplossingsgerichte vragen, Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering –978 90265 1780 8, € 30,00

    Exit mobile version