Gelukkig Ouder Worden

Gelukkig Ouder Worden


Auteur:Anselm Grun

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • februari 2008
  • Samenvatting

    De bekende benedictijnermonnik Anselm Grun staat stil bij de uitdagingen van het ouder worden – aanvaarden, loslaten en zich verzoenen – en gaat na welke kansen deze kunnen bieden. De kerngedachte is dat wie leert met zijn grenzen om te gaan, ook nieuwe deugden zal ontdekken zoals dankbaarheid, zachtmoedigheid of aanvaarding. Anselm Grun, zelf pas zestig geworden, moedigt zijn lezers aan om bewust met het ouder worden om te gaan. Hij toont aan dat deze levensfase een spirituele tijd van groei en rijpheid kan zijn die nieuwe diepte geeft aan het leven.