Geloven is gezond

Auteur:M. De Vries-Schot

  • Nederlands
  • 157 pagina’s
  • Boekencentrum
  • oktober 2008
  • Samenvatting

    Zingeving en geloofsgroei in hulpverlening en pastoraat Overtuigend pleidooi voor aandacht voor geloof in de spreekkamer In de spreekkamer van huisarts en hulpverlener zijn geloof en levensbeschouwing vaak taboe. Het onderwerp wordt vermeden of de invloed van geloven op de behandeling wordt bestreden. Margreet de Vries-Schot voert in dit boek een pleidooi om religie juist wel ter sprake brengen in de hulpverlening. Geloof is bepalend voor je identiteit en je relaties, en hoop, liefde, vreugde, verbondenheid en vervulling kunnen een grote rol spelen in het genezingsproces. De Vries-Schot stelt daarom voor om de spirituele dimensie toe te voegen aan het behandelingsmodel en laat ook zien hoe dat kan. Ze legt uit waarom dit van groot belang is, hoe de ontwikkelingen in de psychologie op dit terrein zijn geweest en hoe de verhouding met het pastoraat functioneert. Ook geeft ze handvatten bij het begeleiden van mensen in hun geloofsgroei, waarbij het geloof en het dagelijks leven op elkaar betrokken worden. Met dit boek wil de auteur laten zien dat geloven de mens compleet maakt en onmisbaar is voor een gezond leven. Dr. Margreet de Vries-Schot is psychotherapeut en relatie- en gezinstherapeut. Daarnaast is ze theoloog en gaat ze voor in kerkdiensten. Ze houdt voordrachten en organiseert cursussen en symposia over het grensgebied van psychiatrie en theologie.