Geld, Internationale betrekkingen en bedrijfsomgeving / deel Opgaven

Geld, Internationale betrekkingen en bedrijfsomgeving / deel Opgaven


Auteur:W. Hulleman

  • Nederlands
  • 149 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2008
  • Samenvatting

    Geld, internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving geeft je een actueel overzicht van de ontwikkelingen in de financiele wereld en op het gebied van de internationale economische betrekkingen.Met de Campuz Creditcard bij het boek kun je heel gericht voor een tentamen leren dankzij de handige toetsen met feedback op de bijbehorende website.Het boek beschrijft de Europese monetaire verhoudingen, de ontwikkelingen in de mondialisering en de risico’s voor ondernemingen die daaruit voortvloeien. Je krijgt inzicht in de manier waarop ondernemingen nadelige gevolgen hiervan voor het ondernemingsresultaat met behulp van beleid kunnen vermijden. De theorie uit de eerste hoofdstukken wordt in de latere hoofdstukken praktisch toegepast op het gebruik in financiele afdelingen en treasuryafdelingen van ondernemingen en overheidsorganisaties.Uitgangspunt van Geld, internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving is dat je zelfstandig met het boek kunt werken. Ingewikkelde vaktermen en wiskundige analysetechnieken zijn daarom zo veel mogelijk weggelaten. Je leert jezelf vragen te stellen en daarna het boek te gebruiken om die te beantwoorden. Deze vernieuwde editie ondersteunt je daarbij met verwijzingen naar betrouwbare internetsites en via de bijbehorende website www.marijsenhulleman.noordhoff.nl.Met de Campuz Creditcard bij het nieuwe boek krijg je gratis toegang tot de website met daarop:- E-book- Toetsen met feedback en studieadvies- Leerdoelen- Samenvattingen