Geld en goed

Geld en goed


Auteur:Arjan Broers

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • Skandalon Uitgeverij B.V.
  • juni 2013
  • Samenvatting

    Twintig jaar na de val van de Muur zijn we tegen een nieuwe muur gelopen. Het kapitalisme van de vrije markt is in een diepe crisis geraakt. Deze crisis toont zich het scherpst in de financiele sector. De zucht naar groei en winst van bankiers (en hun klanten!) hebben onze samenlevingen opgezadeld met enorme schulden. Deze crisis stelt ons voor vragen die dieper gaan dan het praktische niveau waarop we onze problemen meestal oplossen. Wat is echt van waarde? Wie zijn wij? Waartoe zijn we er? Hoe organiseren we onze economie zodanig dat niet alleen de winnaars, maar de hele wereld toekomst heeft?In dit boek stelt journalist en theoloog Arjan Broers de vraag wat de financiele crisis ons te vertellen heeft. Hij spreekt met economen, filosofen en een theoloog over een cultuur waarin winst de hoogste waarde is geworden – en of het anders kan.Daarnaast onderzoekt hij een financiele instelling die het anders doet: Oikocredit leent geld aan organisaties van en voor armen in ontwikkelingsgebieden, en is daar steeds beter in geworden. Wat hebben de mensen van deze organisatie geleerd in hun waardenvast werken met geld? En welke inzichten levert dat op voor ons zoeken naar een kapitalisme dat wel werkt? ‘De vraag is niet wat geld is, maar wat het betekent.’ARJAN BROERS (1969) is journalist, zingever en zinkrijger. Hij studeerde theologie en is zelfstandig schrijver en adviseur over vooral levensbeschouwelijke en religieuze thema’s. Hij publiceerde onder meer Leven met Dominicus (2013), Echt zijn. Jonge mensen over leven met aandacht (2012), Een dwaas bestaan. Gerrit Poels, ‘broodpater’ (2009) en Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens (2004).