Gekozen! En nu… ?

Gekozen! En nu... ?


Auteur:Anne Mulder

  • Nederlands
  • 161 pagina’s
  • Kluwer
  • februari 2010
  • Samenvatting

    Het raadslidmaatschap is geen beroep maar wel een vak. Een raadslid is een leek die alles tegelijk moet kunnen. Inhoudelijk deskundig zijn, met de media omgaan, debatteren, samenwerken in een fractie, omgaan met steeds assertievere medeburgers. Dit boek is bedoeld om raadsleden behulpzaam te zijn bij het onder de knie krijgen van het vak. Het is een praktische gids om hen wegwijs te maken in de gemeenteraad. Het duidt en verklaart hoe de raad werkt en bevat tips om resultaten te behalen. Er zijn gedreven raadsleden met goede ideeen die niet verder komen of afhaken omdat ze moeilijk hun weg kunnen vinden in de raad en in het politieke handwerk. Dat is jammer voor het betrokken raadslid en slecht voor de democratie.Het schrijven van een boek dwingt tot ordening van de eigen gedachten en ideeen. En daardoor ben ik zelf de raad ook beter gaan begrijpen. Om met nummer 14 te spreken: “Je gaat het pas zien als je het door hebt.” Daarom verwacht ik dat ook zittende raadsleden nog iets kunnen opsteken.Er is al behoorlijk wat geschreven over de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over wettelijke middelen van de raad, zoals het recht om vragen te stellen en moties en amendementen in te dienen. Dit boek is echter geen ver-handeling over staatsrecht en lokaal bestuur, maar gaat over do’s en don’ts in de gemeenteraad. Plezier ontleen je niet aan de spelregels, maar aan het spel zelf. Niet aan de bestudering van de regels in de Gemeentewet, maar aan het gebruik in de praktijk. Het boek bestaat uit publieke kennis en wijsheid geput uit literatuur, cursussen, trainingen, syllabi en mijn eigen ervaringen als raadslid in de gemeente Den Haag. Deze zijn systematisch bij elkaar gezet. In een aantal gevallen heb ik uitvoerig geput uit het werk van anderen. Simpelweg omdat ik niet beter onder woorden kon brengen wat zij hebben gezegd of geschreven. Dit boek weerspiegelt persoonlijke opvattingen over het raadslidmaatschap. Een aantal waarnemingen en aanbevelingen zijn daarom zonder twijfel voor discussie vatbaar. Ik pretendeer niet alles over het raadlidmaatschap te weten. Ik vertel wat ik heb geleerd. Voor een mogelijke volgende uitgave zijn suggesties voor verbeteringen en aanvullingen van harte welkom! Graag dank ik Aline Pastoor, CDA-raadslid in de gemeenteraad van Den Haag, Marion Stein, griffier van de gemeenteraad van Den Haag en Philip van Veller, directiesecretaris van de VNG, voor het meelezen en hun waardevolle commentaar. Nederland kent meer dan 400 gemeenten. Deze zijn allemaal verschillend en allemaal hetzelfde. Ik wens alle raadsleden veel plezier en succes!Anne Mulder