Geheime wereld der vitaminen

Geheime wereld der vitaminen


Auteur:Jaap Huibers

  • Nederlands
  • 74 pagina’s
  • Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij
  • januari 1993
  • Samenvatting

    DE GEHEIME WERELD DER VITAMINENVeel boekjes en boeken over ons voedsel bevatten ‘materiele’ analyses van de stoffen die In dit voedsel aanwezig zijn. We leren daaruit optelsommetjes maken: een mens heeft zoveel van dit en zoveel van dat nodig. Wat we echter nauwelijks beseffen is, dat het in wezen helemaal niet om die materiele waardering van het voedsel gaat, maar dat de stoffen die het voedsel bevat, een geestelijke kracht vertegenwoordigen. Een bovennatuurlijke kracht kiest een materiele substantie als voertuig. In bijzondere mate is dit aan de orde bij de vitaminen in ons voedsel. Vitaminen zijn bekend als levensstoffen (vita = leven). Een bepaalde hoeveelheid vitamine-C tabletten kan de verkoudheid niet verdrijven; het dagelijks een paar druppeltjes A-D voorkomt de rachitis bij onze kleine kinderen niet. Het is veeleer, zoals Jaap Huibers in dit boekje zegt: ‘Wie in zijn voedsel de schepper van het leven ervaart verrijkt het lichaam met materie die bijdraagt tot de ware geestelijke vaart’.Een heel andere kijk op eten!