Geen roos zonder doornen

Geen roos zonder doornen


Auteur:Gerda van Wageningen

  • Nederlands
  • 190 pagina’s
  • Samenvatting

    Anne Overduijne is alweer drie jaar weduwe. Met haaar dochtertje Marina is zij in Zierikzee gaan wonen. Als op Schouwen-Duiveland een streekziekenhuis geopend wordt verzoekt men haar als verpleegster in dienst te komen. Anne, die indertijd een van de eerste gediplomeerde pleegzusters van ons land was en in het Coolsingelziekenhuis een harde leerschool heeft doorstaan, geeft gehoor aan de roep om een goede, betrouwbare zuster. Algauw werkt zij harder dan gezond voor haar is. De leegte in haar hart blijkt zij pas te voelen wanneer haar schoonzuster Rosalie de ware Jacob leert kennen. Is er voor Anne een opvolger van haar geliefde Court denkbaar? Deze meeslepende roman over een plattelandsziekenhuis aan het begin van deze eeuw sluit aan op een voorgaande roman van Gerda van Wageningen, ‘Pleegzuster Anne.’