Gedragsverandering in gezinnen

Gedragsverandering in gezinnen


Auteur:Alfred Lange

  • Nederlands
  • 670 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2006
  • Samenvatting

    Het eerste deel van het boek behandelt de theoretische achtergronden en algemene principes. Het gaat hier om de integratie van individuele en interactionele processen, om therapeutische basisstrategieen en om de fasen in de behandeling. Deel twee behandelt de specifieke therapeutische technieken; zowel de interventies tijdens de zitting als de verschillende huiswerkopdrachten die men aan clienten kan geven. Deel drie bespreekt specifieke probleemgebieden, zoals trauma’s uit het verleden, opvoedingsproblemen, seksuele problemen en scheiding van partners. Het laatste hoofdstuk kan met zien als het geweten; per probleemgebied wordt de huidige stand van zaken in het onderzoek weergeven.