Gedragsproblemen in scholen

Gedragsproblemen in scholen


Auteur:Kees van der Wolf

  • Nederlands
  • 320 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • juli 2009
  • Samenvatting

    In dit boek staat de onderwijsleersituatie centraal, vooral het denken en handelen van leraren. Het gaat om hun visie, houding, overtuigingen en gevoelens ten opzichte van gedragsproblemen en hun strategieen: Wat doen ze om gedragsproblemen te voorkomen, te beperken of op te lossen? Goed onderwijs is de belangrijkste en meest effectieve preventie van gedragsproblemen, maar ookdoeltreffende curatie blijft van belang. Door de integratie van eigen onderzoek naar praktijkkennis van leraren met onderwijskundige, (ortho)pedagogische en psychologische literatuur vormt dit boek eenrijke bron voor iedereen die tegemoet wil komen aan specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de eis om voor alle leerlingen in een klas een uitdagende en ondersteunende leeromgeving te creeren. Dit boek is bedoeld voor (aanstaande) leraren en schoolteams in het primair en (de eerste fase van)het secundair onderwijs. Het kan de onderwijspraktijk ondersteunen en een bijdrage leveren aan de professionalisering van leraren en schoolteams. Het is ook belangrijk voor interne begeleiders, zorgcoordinatoren, ambulante begeleiders, remedial teachers en andere deskundigen in en rond de school, zoals (ortho)pedagogen, schoolpsychologen, jeugdartsen, kinderpsychiaters en schoolmaatschappelijk werkers. Tevens biedt het achtergrondinformatie aan ouders.