Gedragsneurologie Voor Paramedici

Auteur:J.J. Bakker

  • Nederlands
  • 187 pagina’s
  • Tijdstroom
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    Veel neurologische patiA«nten hebben behalve sensomotorische problemen ook stoornissen in de ‘hogere hersenfuncties’ zoals aandacht, perceptie, geheugen, taal, praxis en besturing van het gedrag. Zulke gedragsneurologische (of neuropsychologische) functiestoornissen hebben ingrijpende consequenties voor de revalidatie en de mate waarin de betrokkene zich thuis kan redden. Daarom is kennis van deze materie voor iedere paramedicus van belang. Dit boek beschrijft op heldere wijze de oorzaken en symptomen van hogere hersenfunctiestoornissen. Het is geschikt voor iedereen die de middelbare school heeft doorlopen, met of zonder biologie in het examenpakket. De tekst wordt extra toegankelijk gemaakt door de vele trefzekere illustraties en praktische voorbeelden. In ieder hoofdstuk wordt een paragraaf gewijd aan de gevolgen van de stoornis voor het dagelijks leven van de patiA«nt (in ICF-termen: het activiteiten- en participatieniveau). Gedragsneurologie voor paramedici bevat geen theoretische ballast, al wordt uiteraard melding gemaakt van recente neurowetenschappelijke inzichten en is er de nodige aandacht voor definitiekwesties en terminologische valkuilen. Daardoor is dit boek tevens bruikbaar als wegwijzer voor wie in het kader van een casusbespreking, referaat of scriptie een bepaald deelonderwerp nader wil gaan bestuderen. J.J. Bakker is arts en werkte in diverse neurologische klinieken. Momenteel is hij als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.