Gedrag is meer dan je ziet

Gedrag is meer dan je ziet


Auteur:Willem de Jong

  • Nederlands
  • 191 pagina’s
  • Uitgeverij Pica
  • september 2010
  • Samenvatting

    In het onderwijs worden leerkrachten steeds meer geconfronteerd met leerlingen die ‘uitdagend’ of ‘ongepast’ gedrag vertonen. Soms is het moeilijk vast te stellen of het gaat om een fase in de normale ontwikkeling van het kind, of dat er sprake is van risicovol, ontwrichtend gedrag.Het is van groot belang dat leerkrachten beseffen dat gedragsproblemen niet alleen te wijten zijn aan de leerling. In duidelijke taal, met sprekende praktijkvoorbeelden en voorzien van recente onderzoeksgegeven legt Willem de Jong bloot welke factoren een rol kunnen spelen. Hij onderscheidt hierbij de domeinen ‘de leerling’, ‘het gezin’, ‘de school’ en ‘de omgeving’ en pleit voor een gedegen analyse van de totale situatie. Want wanneer gedragsproblematiek niet goed wordt onderkend en er niet professioneel op wordt gereageerd, gaan er nodeloos tijd en energie verloren.Leidraad in het boek is: met kennis van zaken proactief werken. Anders gezegd: op grond van gegevens – en niet op grond van aannames – werken aan het professionaliseren van het pedagogisch en didactisch handelen.