Gedrag In Organisaties

Auteur:Gert Alblas

  • Nederlands
  • 421 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2005
  • Samenvatting

    Gedrag in organisaties is de inleiding in de organisatiepsychologie. Het is geschikt voor een breed scala aan opleidingen. De auteurs geven een uitgebreide beschrijving van het gedrag van mensen in organisaties en mogelijke verklaringen hiervoor. Met een groot aantal voorbeelden en cases lichten ze dit toe. In deze herziening is ook aandacht voor de arbo-wetgeving en de consequenties daarvan voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. (wr)Het boek geeft telkens aan hoe de kennis gebruikt kan worden bij het vormgeven en besturen van organisaties. Daarbij zijn de opdrachten zo opgesteld dat studenten ze zelfstandig kunnen uitvoeren. Dankzij het heldere taalgebruik, de trefwoorden in de kantlijn, voorbeelden, samenvattingen en verwerkingsopdrachten met casuistiek is dit boek heel geschikt voor zelfstudie.(wr)In de bijbehorende docentenhandleiding staat per hoofdstuk een korte samenvatting, een lijst met belangrijke begrippen en hun omschrijving, suggesties voor ondersteunend theoretisch en visueel materiaal, uitwerking van de opdrachten, verwijzingen naar verwante thema’s in andere hoofdstukken en alle figuren en tabellen uit het hoofdboek in PowerPoint.