Gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap


Auteur:Jelle Dijkstra

  • Nederlands
  • 299 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2012
  • Samenvatting

    Winnaar Managementboek van het Jaar 2012!Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nemen toe in snelheid en complexiteit. De hoeveelheid informatie die dit daardoor beschikbaar is zo groot dat wij amper nog in staat zijn deze te verwerken en te benutten om goede beslissingen te nemen. Tegelijkertijd neemt de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking toe en is er sprake van overspecialisatie in diverse sectoren. Bestaande manieren van het werk organiseren, samenwerken, leiding geven en leren lijken niet meer geschikt te zijn om soepel op de ontwikkelingen in te spelen. In het boek “Gedeeld leiderschap” beschrijven de auteurs Jelle Dijkstra en Paul-Peter Feld op uitdagende wijze hoe het anders kan. Werk en vrije tijd zullen zich in de toekomst steeds meer in sociale netwerken afspelen. De traditionele hierarchische organisatie neemt hierdoor in belang af en er ontstaan ‘on the fly’ tijdelijke samenwerkingsverbanden over organisatiegrenzen heen. In diverse sectoren zoals de bouw, de zorg en de advieswereld zien wij de contouren van nieuwe werkwijzen al ontstaan. Om nieuwe vormen van organiseren, werken, etc., te ontwikkelen, is het nodig in ‘new boxes’ te denken in plaats van ‘out of the box’ en op zoek te gaan naar ‘next practices’ in plaats van ‘best practices’. ‘Next practices’ vragen om een nieuwe vorm van leiderschap. Niet meer aan een of enkele personen gekoppeld in statische en op macht gebaseerde bestuur- en managementfuncties, maar als een proces dat door meerdere personen met diverse leiderschapskwaliteiten gezamenlijk wordt ingevuld en steeds opnieuw wordt aangepast (= co-creatie). Een dergelijke benadering zien wij in de wereld van ‘online games’. Bekendheid met elkaars talentportfolio’s, afzien van status en macht, goede communicatie, het vermogen om zich met anderen te verbinden en elkaar los te laten, etc. , zijn voorwaarden om co-creatie mogelijk te maken. Overheden, onderwijsinstellingen en andere instituties kunnen een actieve rol vervullen bij het ontwikkelen van ‘next practices’ en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn, mits zij bereid zijn over hun eigen schaduw heen te springen en in ‘new boxes’ te denken.Dit product bestaat uit twee fraai omwikkelde exemplaren die inhoudelijk identiek zijn en qua vormgeving totaal verschillen. Het is de bedoeling dat de lezer een exemplaar doorgeeft aan iemand anders. Dit vanuit de gedachte “Je moet delen om te kunnen vermenigvuldigen” (Kevin Kelly, 1999).