Geconsolideerde Jaarrekening

Auteur:Henk Fuchs

  • Nederlands
  • 306 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • december 2009
  • Samenvatting

    Geconsolideerde Jaarrekening behandelt na een inleiding de techniek van integrale consolidatie, de waarderingsmethoden voor deelnemingen en correctieboekingen. Het boek sluit af met het geconsolideerd kasstroomoverzicht, het overzicht totaalresultaat rechtspersoon en de zelfstandige filiaalboekhouding.Kenmerkend voor dit boek:- Korte theoretische uiteenzettingen.- Veel voorbeelden.- Per hoofdstuk een samenvatting en een zelftoets.- Register met vaktermen.De methode GeconsolideerdeJaarrekening bereikt de student gedegen voor op het gelijknamige SPD-examen. Het theorieboek sluit naadloos aan bij de nieuwe exameneisen. Daarnaast is een Opgaven- en een Uitwerkingenboek beschikbaar.