Ga Maar, En Laat Los

Auteur:H. Stolp

  • Nederlands
  • 43 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • oktober 2000
  • Samenvatting

    Heel ingrijpend is het sterven van hen die ons dierbaar zijn. Het is goed op de grens van leven en dood momenten te markeren met een ritueel, een gebed, een paar woorden. Hiervoor reikt Hans Stolp poetische teksten aan, ontstaan in de praktijk van het pastoraat. Het zijn: woorden om lost te laten wie op de drempel staat, gebeden van afscheid, bijvoorbeeld te gebruiken bij het waken bij de gestorvene, gebeden over de grens, bijvoorbeeld om uit te spreken wat nog uitgesproken bleef.