Fysiologie en anatomie

Auteur:C.A. Bastiaanssen

  • Nederlands
  • 551 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2007
  • Samenvatting

    Verpleegkundigen baseren hun handelen grotendeels op geneeskundige gegevens. Om deze gegevens juist te kunnen interpreteren, is een goede theoretische en praktische kennis van de fysiologie en anatomie nodig. Het basiswerk Fysiologie en anatomie geeft inzicht in de fysiologische en anatomische processen, en is een uitstekende basis om pathologische verschijnselen bij de patient te leren herkennen, interpreteren en hier adequaat op te reageren.Onder fysiologie verstaan we de wetenschap van de verrichtingen van het menselijk lichaam en de functies van de verschillende onderdelen. De anatomie houdt zich bezig met het bestuderen van de bouw van het menselijk lichaam. In dertien hoofdstukken komen de verschillende onderdelen van fysiologie en anatomie aan de orde. Van circulatie tot zenuwstelsel, van zintuigen tot voortplanting: Fysiologie en anatomie geeft een compleet overzicht. De stof is logisch ingedeeld en sluit uitstekend aan bij het handelen in de praktijk. Het boek is bovendien rijk geillustreerd.Voor wie?Het basiswerk Fysiologie en anatomie is allereerst bestemd voor hbo verpleegkunde, maar is ook geschikt voor studenten van (para)medische opleidingen. Daarnaast is het boek uitermate geschikt als naslagwerk voor iedereen die reeds als verpleegkundige of (para)medicus werkzaam is.