Boekbeschrijvingen

Functionele histologie / druk 10


Auteur:L.C. Junqueira

  • Nederlands
  • 648 pagina’s
  • Reed business
  • september 2004
  • Samenvatting

    In de ruim twintig jaar dat Functionele histologie nu verkrijgbaar is, heeft deze Nederlandstalige vertaling van Basic Histology zich een vaste plaats in het Nederlandstalige (para-)medisch onderwijs veroverd. In navolging van de tiende Amerikaanse druk van Basic Histology is nu ook deze nieuwe Nederlandse druk in fullcolour uitgevoerd. Niet alleen is in de lijntekeningen kleur toegevoegd, ook bevat het boek een keur aan fullcolourafbeeldingen van histologische preparaten, waardoor de specifieke aspecten van de histologie sprekend naar voren komen. Veel aandacht is – als vanouds – besteed aan de relatie tussen structuur en functie. De tekst van deze uitgave is licht herzien en afgestemd op de vele nieuw opgenomen afbeeldingen.De auteurs zijn verbonden aan universiteiten in het noorden, midden en zuiden van het Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen), elk met hun eigen onderwijssysteem. Niettemin hebben zij een gemeenschappelijke visie op plaats en betekenis van het histologieonderwijs, die in dit boek tot uiting komt. Functionele histologie is bedoeld voor studenten geneeskunde, tandheelkunde, biomedische wetenschappen, biotechnologie en biologie. Daarbij kan het boek gebruikt worden in de opleidingen tot medisch analist, fysiotherapeut en verpleegkundige. Met deze tiende druk hebben zij een modern en degelijk Nederlandstalig leerboek in handen.

    Exit mobile version