Frans Nederlands

Frans Nederlands


Auteur:A.M. Maas

  • Nederlands
  • 544 pagina’s
  • Het Spectrum
  • herziene
  • maart 2007
  • Samenvatting

    De Prisma woordenboeken bestaan al bijna 50 jaar en zijn in die halve eeuw voortdurend bijgewerkt en aangepast.Ook nu weer heeft de tekst grote veranderingen ondergaan. Enkele honderden nieuwe woorden zijn toegevoegd, omdat techniek en wetenschap zich voortdurend ontwikkelen, evenals onderwijs, bedrijfsleven en de media, de samenleving in het algemeen.Verder heeft de redactie kritisch gekeken naar de bestaande in formatie en deze, waar mogelijk, verbeterd; betekenisprofielen, voorbeeldzinnen, idiomen en hun vertalingen zijn door auteurs en experts getoetst.Een belangrijk criterium bij de keuze voor nieuwe trefwoorden en het bijwerken van bestaande informatie is de relevantie voor die sectoren waarin veel mensen Prisma woordenboeken gebruiken: het middelbaar onderwijs, het volwassenenonderwijs en het bedrijfsleven.De inhoudelijke aanpassing vindt zijn uiterlijke tegenhanger in een nieuw omslag, een iets breder formaat en het gebruik van een tweede kleur, blauw, waardoor de trefwoorden gemakkelijker te onderscheiden zijn.Ook de Romeinse cijfers, de bolletjes, de sterretjes en driehoekjes waarmee woordsoorten, betekenissen, voorbeeldzinnen en idioom worden ingeleid, zijn blauw gezet, zodat binnen langere trefwoorden de gezochte informatie sneller wordt gevonden.Om het gebruiksgemak verder te vergroten is links op het achterplat een ‘letterliniaal’ weergegeven. In combinatie met de markering op de zijkant en de blauwe tabs in de marges kan de gebruiker zo snel de juiste pagina openslaan.