Fortuna / 2 / deel Tekstboek

Auteur:Ch. Hupperts

  • Nederlands
  • 159 pagina’s
  • Eisma Edumedia bv
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Bij de herzieningDe doelstellingen van Fortuna zijn bij de nieuwe druk onverkort gehandhaafd. De veranderingen die zijn doorgevoerd zijn de volgende:-de gehele CEVO-basiskennislijst wordt behandeld-10 leesteksten zijn geschrapt (waaronder les 19 over Catalina), een aantal is aangepast en 5 nieuwe zijn geschreven-achterin het tekstboek staan de overzichten van de volledige vormleer-in de alfabetische woordenlijst zijn de stamtijden als aparte vormen opgenomen-het hoofdstuk over de Romeinse architectuur is komen te vervallen-het tekstboek is in full-color uitgevoerd-het werkboek is een invulwerkboek geworden-in het werkboek worden achterin per les de leerwoorden herhaald,maar in een andere volgorde-moeilijke woorden worden in onthoudblokken herhaaldInhoud-les 19: Ceasar in Gallie-les 20: Caesar dictator-les 21: Antonius, Cicero en Octavianus-les 22: Keizer Augustus-les 23: Keizer Tiberius-les 24: De keizers Caligula en Claudius-les 25: Keizer Nero-les 26: De opstand van de Bataven-les 27: Pompeji-les 28: Trajanus: keizer en veroveraar-les 29: Hadrianus: keizer en kunstminnaar-les 30: Marcus Aurelius: keizer en filosoof-les 31: De christenen in het Romeinse rijk-les 32: De laatste keizersAchterin het lesboek staat het overzicht zelfstandig naamwoord, overzicht bijvoeglijk naamwoord, naamwoorden met genitivus op [u]-ius[/u] en dativus op [u]-i[/u], overzicht voorzetsels, overzicht voornaamwoorden, overzicht werkwoorden en overzicht van de Latijnse naamvalfuncties.