Fortuna / 1 / deel Lesboek

  • Nederlands
  • 164 pagina’s
  • Eisma Edumedia bv
  • september 1996
  • Samenvatting

    De onderwerpen van Fortuna 1 zijn:-Hoogtepunten uit de koningstijd (w.o. de Etrusken) en de Republiek tot aan Caesar.-Aspecten uit de dagelijkse praktijk zoals:-Romeinse Godsdienst-De familia-Vrouw en kinderen-Slavernij-Het leger-Gladiatoren-Winkels en ambachten-Woningen-Eten en drinken-VrijetijdsbestedingenDe behandelde grammatica bevat-Alle naamvallen van de 1e, 2e en 3e declinatie en het gebruik van de naamvallen.-Praeposities; pronomen personale, possessivum, [i]is ea, id[/i], en het relativum.-De indicativus van het praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum en de conjunctivus van het imperfectum en plusquamperfectum van alle conjugaties.-Het werkwoord [i]esse, posse, ire, ferre, velle, nolle, malle-Ook worden behandeld de [i]accusativus cum infinitivo[/i], bijzinnen van tijd, van reden en van toevoeging en de finale en consecutieve bijzinnen.