Fondsen werven

Fondsen werven


Auteur:G. Sanders

  • Nederlands
  • 130 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Privatisering, marktwerking en een zich terugtrekkende overheid … De laatste jaren is iedereen aan deze ontwikkelingen gewend geraakt. Het gevolg is dat zowel personen als organisaties in toenemende mate hun eigen boontjes moeten doppen. Voor algemeen-nut-instellingen wordt daarom het werven van fondsen steeds belangrijker. Maar hoe gaat fondswerving eigenlijk precies in zijn werk?Met ‘Fondsen werven: de relatiegerichte aanpak’ heeft Geert Sanders een praktische handleiding geschreven voor iedereen die betrokken is bij het werven van fondsen: leidinggevenden, stafmedewerkers, bestuursleden, vrijwilligers en natuurlijk fondswervers die werken voor algemeen-nut-instellingen. Op overtuigende en inzichtelijke wijze laat hij zien dat fondswerving veel meer is dan alleen het vragen om geld. Fondswerving kan pas succesvol zijn als engagement ontstaat tussen gever en ontvanger, en wanneer dit engagement vervolgens goed wordt onderhouden. Aan het werven van fondsen gaat het werven van vrienden vooraf.Het boek bestaat uit vier delen. Na een verkenning van de achtergronden van het relatiegericht fondsen werven, worden de belangrijkste pijlers van een systematische fondswervingsaanpak beschreven. Dit gebeurt aan de hand van zeven regels, waarbij telkens de theorie en de praktische uitwerking aan de orde komen. Vervolgens laat Sanders zien hoe binnen algemeen-nut-instellingen draagvlak kan worden gecreeerd voor het succesvol beoefenen van relatiegerichte fondswerving. Het vierde deel bevat de conclusies en een reeks van praktische aanbevelingen.