Foetale bewaking

Foetale bewaking


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 221 pagina’s
  • Reed Business
  • september 2008
  • Samenvatting

    Simultane registratie van foetale hartactie en uterusactiviteit (cardiotocografie; CTG) is de internationale standaard bij de uitvoering van foetale bewaking. Ook deze nieuwe, volledig herziene tweede druk van ‘Foetale bewaking’ concentreert zich grotendeels op de achtergronden en de beoordeling van het CTG. Het boek behandelt de foetale bewaking voor de bevalling (antepartaal) en tijdens de bevalling (durante partu).Het eerste deel besteedt veel aandacht aan de basiskenmerken van het hartfrequentiepatroon en aan de pathofysiologie van afwijkingen. Ook komt de foetale oxygenatie ruim aan bod. In het tweede deel worden meerdere aspecten van het CTG ? in het tweede en derde trimester van de zwangerschap en durante partu ? behandeld. ‘Foetale bewaking’ gaat ook in op andere technieken, zoals dopplerflowmetingen en het belang van microbloedonderzoek. In dit kader wordt tevens het zuurbase-evenwicht besproken. Alternatieve bewakingstechnieken worden behandeld om de lezer te laten zien welke nieuwe veelbelovende technieken in ontwikkeling zijn. Tevens wordt aandacht besteed aan de pasgeborene: zowel reanimatie bij perinatale asfyxie als mogelijke neonatale morbiditeit wordt behandeld. Het boek sluit af met een introductie van medicolegale aspecten; de lezer maakt kennis met de juridische terminologie en met valkuilen.Gynaecologen (in opleiding), verloskundigen, arts-assistenten en verpleegkundigen die vanuit hun specialisatie belangstelling hebben voor foetale bewaking beschikken met dit standaardwerk over alle actuele informatie. Tevens bevat het boek alle gegevens waarop de cursus ‘Foetale bewaking’, die verplicht is voor assistenten in opleiding tot vrouwenarts, is gebaseerd.De redactie van ‘Foetale bewaking’ is samengesteld uit de meest vooraanstaande autoriteiten op het gebied van de perinatologie in Nederland. Bij de inhoud van het boek zijn vrijwel alle academische centra en meerdere niet-academische ziekenhuizen betrokken.