Fobieen + CD-ROM

Fobieen + CD-ROM


Auteur:Peter Cuijpers

  • Nederlands
  • 216 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    Dit boek is bedoeld voor mensen die last hebben van angst voor situaties die andere mensen helemaal geen angst inboezemen. En die door hun angst deze situaties zijn gaan vermijden, met (soms) grote gevolgen voor hun dagelijks leven.Iemand met hoogtevrees zal niet snel in een reuzenrad stappen, en iemand die bang is om te spreken in het openbaar zal zich niet opwerpen om te speechen bij het afscheid van een collega. Wanneer de angst in extreme mate aanwezig is en heel veel situaties vermeden worden, is normaal functioneren niet meer mogelijk. We spreken dan van een angststoornis.Fobieenis een zelfhulpboek voor mensen die hieraan zelfstandig iets willen doen. In het boek staat hoe men de beperkingen die de angst oplegt stapsgewijs kan verminderen. De klachten worden in kaart gebracht en het doel dat men wil bereiken. Vervolgens wordt een plan opgesteld waarbij in kleine stapjes, oplopend in moeilijkheidsgraad, de voorheen vermeden situaties weer opgezocht worden.