Flexibiliteit

Auteur:J. Jonker

  • Nederlands
  • 175 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • oktober 1998
  • Samenvatting

    Flexibiliteit – het vermogen van organisaties en mensen om te veranderen – is verworden tot hype en Toren van Babel. De roep om flexibiliteit wordt te pas en vooral ook te onpas geslaakt. Terwijl flexibiliteit van mens en organisatie tegelijkertijd een noodzakelijke voorwaarde voor continuiteit is gaan worden. Wat een dilemma. Veel gebezigde opvattingen over flexibiliteit geven organisaties een ‘wegwerp’ karakter en maken medewerkers tot een wegwerpartikel, dit onder het mom van vrijheid en zelfstandigheid voor die medewerker.Jonker en zijn mede-auteurs, Van Hooff en Messchendorp leggen de wortels en de functionaliteit van diverse vormen flexibiliteit bloot. Jonker c.s. onderscheidt 7 hoofdvormen in flexibiliteit: operationeel, numeriek, functioneel, contractueel, technologisch, mentaal en organisatorisch. Het spreekt voor zich dat de auteurs ook stilstaan bij de voor- en nadelen van flexibilisering en de dilemma’s van flexibiliteit. De auteurs pleiten voor een nieuwe visie, een nieuwe zingeving voor mens en organisatie. De in het boek opgenomen flexibiliteits-audit meet de flexibiliteit van de organisatie in al haar facetten.Zo komen vragen aan de orde als:welke vormen van flexibiliteit past in deze specifieke organisatiede implementatie van flexibiliteit in de organisatiewat zijn de gevolgen van flexibiliteit voor de medewerkers’Flexibiliteit: het vermogen van organisaties en mensen om te veranderen’ schept helderheid voor een ieder die van tijd tot tijd worstelt met allerlei vraagstukken op het gebied van flexibiliteit.