Fiscaal Memo

Fiscaal Memo

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • januari 2014
  • Samenvatting

    De meest recente cijfers en feiten: door de praktijk, voor de praktijk.Fiscaal Memo bevat de voornaamste feiten en cijfers (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) die nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk en financieel gebied.In deze editie zijn alle relevante wijzigingen uit o.a. het Belastingplan 2013 en de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning verwerkt. Dus met ruim aandacht voor bijvoorbeeld de verplichte aflossing van hypotheken voor nieuwe gevallen, de aanpassing in de aftrekbaarheid van scholingsuitgaven en de nieuwe werkbonus.Ook de verhoging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en 1 maand en de doorwerking daarvan in andere regelgeving komt aan bod.Maar ook met: ondernemersfaciliteiten, de auto van de zaak, terbeschikkingstellingsregeling, eigen woning, lijfrente, banksparen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, heffingskortingen, werkkostenregeling, eindheffing, afdrachtverminderingen en daarnaast onder andere zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, uitkeringsbedragen, premieheffing, indexcijfers en rentes.*Alle vindplaatsen met bronvermelding en gratis updateservice via website en e-zine*Verschijnt 2 keer per jaar in januari en juli*Al meer dan 40 jaar de beste en meest complete uitgave in zijn soort