Financieel recht

Redactie:Auke de Bos

  • Nederlands
  • 175 pagina’s
  • Kluwer
  • januari 2008
  • Samenvatting

    Financiele markten zijn in beweging. Financiele transacties als beursintroducties, overnames en splitsingen van ondernemingen en faillissementen zijn aan de orde van de dag.Het boek Financieel recht bestudeert de transacties, de verantwoording en het toezicht op financiele markten vanuit juridisch en economisch perspectief. Het gaat hier om een multidisciplinaire benadering, waarin de werking van de financiele markten, de verantwoording, het toezicht, de effectiviteit en de wenselijkheid van regelgeving in een breed perspectief worden bestudeerd. Al deze elementen komen in dit boek aan de orde.Het multidisciplinaire karakter en de nieuwe invalshoek, waarin de transactie op financiele markten centraal staat, brengen een integrerende benadering van onderwerpen uit het ondernemingsrecht, het bank- en effectenrecht, het verbintenissenrecht en het bestuursrecht mee. Achtereenvolgens worden in dit boek de volgende onderwerpen behandeld:- de economische theorie;- ethiek;- corporate governance;- internationale verslaggeving;- financiele markten en toezicht;- fusies en overname;- financieel-economische criminologie.Het boek voor mensen die zowel in rechten als in bedrijfseconomie zijn geinteresseerd!De auteurs zijn allen werkzaam bij de Sectie Bedrijfseconomie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze sectie verzorgt onder meer de masteropleiding Financieel recht.