Financieel management voor de niet-financiele manager / 1.Jaarverslaggeving

Financieel management voor de niet-financiele manager / 1.Jaarverslaggeving


Auteur:Gijs Hiltermann

  • Nederlands
  • 110 pagina’s
  • Uitgeverij H & G
  • januari 2013
  • Samenvatting

    Financieel management staat bij velen in de belangstelling; niet zo vreemd, want geld speelt in organisaties nu eenmaal een belangrijke rol. Managers hebben daarmee te maken, ook als zij zelf niet in de financiele sector van die organisatie werken. Zo moeten er gesprekken worden gevoerd met financiele functionarissen, zoals controllers, accountants en financieel directeuren. Bedrijfsvoeringsaspecten brengen ook vrijwel altijd financiele gevolgen mee, die in managementteams worden besproken. Voldoende kennis van financieel management is daarom voor iedere manager van essentieel belang.De serie ‘Financieel management voor de niet-financiele manager’ behandelt in drie delen de belangrijkste financiele onderwerpen op een niveau dat voor leken op financieel gebied helder en begrijpelijk is. Dit eerste deel gaat over de jaarverslaggeving, waarbij de drie financiele staten (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) worden behandeld en de juridische achtergronden aan de orde komen. Doel is om de terminologie te verduidelijken en te laten zien hoe een jaarrekening kan worden geanalyseerd.Gijs Hiltermann is zelfstandig gevestigd adviseur en opleider op het gebied van financieel management. Als docent/trainer heeft hij een varieteit aan financiele en niet-financiele managers getraind binnen bedrijven, overheidsorganisaties en masteropleidingen van diverse universiteiten en hogescholen.