Financieel management van non-profit organisaties

Financieel management van non-profit organisaties


Auteur:T.L.C.M. Groot

  • Nederlands
  • 376 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2012
  • Samenvatting

    De herziene zesde druk van Financieel Management van non-profitorganisaties besteedt onder meer aandacht aan nieuwe begrotingsonderwerpen zoals activity-based budgeting en beyond budgeting benaderingen. Daarnaast is het onderwerp control sterk uitgebreid met nieuwe inzichten op het terrein van taakstelling, prestatiemeting en –evaluatie en prestatiebudgettering. De praktijkhoofdstukken zijn sterk geactualiseerd. Zie voor meer informatie de bijbehorende website. Hier staat veel oefenmateriaalen nu ook Excel toepassingen.Financieel Management van non-profitorganisaties is een standaardwerk op zijn gebied en is geschikt voor zowel het wetenschappelijk onderwijs als het hbo. De belangrijkste methoden van financieel management komen aan bod, waarbij ook de mogelijkheden en bezwaren van deze instrumenten in organisaties zonder winstoogmerk behandeld worden.Financieel Management van non-profitorganisaties bestaat uit drie delen. Het eerste deel ‘Concepten’ geeft het theoretisch kader en dan met name de actuele inzichten op het gebied van de aard van non-profitorganisaties en het management ervan. In het tweede deel ‘Systemen’ worden de instrumenten van financieel management besproken en hoe deze in non-profitorganisaties worden gebruikt. Het gaat hierbij onder meer om budgettering, kostenanalyse, externe verslaggeving, interne verrekening en kostenverbijzondering. Het laatste deel ‘Praktijk’ behandelt recente ontwikkelingen bij de rijksoverheid, gemeenten, de gezondheidszorg, goede doelenorganisaties en in het wetenschappelijk onderwijs. In dit deel laten de auteurs zien hoe instrumenten van financieel management in de praktijk worden toegepast.