Boekbeschrijvingen

Financieel management EBOOK

Financieel management


Auteur:Kees van Alphen

  • Nederlands
  • 148 pagina’s
  • BIM Media BV
  • augustus 2010
  • ePub (zonder Adobe DRM)
  • Samenvatting

    Niet iedereen heeft affiniteit met de financiele kant van de zaak. Dit ondervindt de auteur als hij bij organisaties en kleine of middelgrote ondernemingen komt. Het ontbreekt vaak aan financieel inzicht. De ondernemer focust zich meestal op het vaktechnische gebied of de commercie. De interesse voor cijfers beperkt zich veelal tot het saldo van de bankrekening en het maken van de kostprijscalculaties. Financieel management biedt een toegankelijke beschrijving van die aspecten van financieel management waar u als manager of ondernemer behoefte aan hebt. Zodat ook u er plezier in kunt krijgen om zelf te analyseren hoe uw bedrijf financieel draait. Financieel management gaat in op de volgende onderwerpen en de bijbehorende terminologie: -financieel management in relatie tot de andere ondernemingsgebieden; -managementinformatie; -winst- en verliesrekening en balans; -bedrijfsresultaat, EBIT, EBITDA, Nettowinst; -geldstromen in een organisatie: cash is king; -management van het werkkapitaal; -financiele planning, begroten en budgetteren; -opstellen van begrotingen en hun onderlinge samenhang; -investeren, kopen en verkopen; -omgaan met mijn financiele adviseurs. In deze geheel geactualiseerde tweede herziene druk is er extra aandacht voor het beheren van kasstromen. Ing. Kees van Alphen is directeur-eigenaar van SUSTINNO Duurzaam Ontwikkelen. Hij was 25 jaar directeur grootaandeelhouder van een middelgrote consultancy-organisatie. Daarnaast werkt hij als interim-manager, organisatieadviseur en managementtrainer. Als auteur publiceerde hij enkele bedrijfskundige handboeken voor managers en ondernemers. De serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer biedt een praktische training in managementvaardigheden. Met een minimum aan theorie en een maximum aan praktische richtlijnen verwerft u in twee avonden lezen een schat aan informatie en vaardigheden. Daarnaast zijn de boeken ideaal als naslagwerk. De Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer worden geschreven door mensen die op hun vakgebied een jarenlange praktijkervaring hebben opgedaan. De serie staat onder redactie van Ron Plattel.

    Exit mobile version