Financieel beleid en beheer bij gemeenten en provincies EBOOK

Financieel beleid en beheer bij gemeenten en provincies


Auteur:A.J. van der Ploeg

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • februari 2010
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Een bedrijfseconomische benadering van het financieel beleid en beheer bij gemeenten en provincies is vanaf de jaren zeventig sterk groeiende. Naast de onevenredige stijging van het aantal taken en activiteiten ten opzichte van de beschikbare middelen zijn gemeenten en provincies de laatste jaren in toenemende maten geconfronteerd met bezuinigingen van het rijk en decentralisatie van taken van het rijk naar gemeenten en provincies. Tevens is de honger van het bestuur naar informatie gegroeid. Besturen van gemeenten en provincies hebben steeds meer behoefte aan inzicht en informatie over de bestaande taken en over de te nemen beslissingen over nieuwe taken. Een goed inzicht en de juiste informatie zijn nodig om verantwoorde keuzes te kunnen maken. De rol van de afdeling financien binnen gemeenten en provincies is daardoor sterk veranderd. Financieel management is nu minstens zo belangrijk als het registreren en verwerken van de financiele gegevens. Financieel beleid en beheer bij gemeenten en provincies geeft een globale, doch zoveel mogelijk volledige beschrijving van het financiele reilen en zeilen van gemeenten. Voor de beschrijving van de taken van de provincies is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen, waarin zowel aandacht wordt besteed aan de overeenkomsten als de verschillen met gemeenten.