Finanaciele planning voor de particulier

Finanaciele planning voor de particulier


Auteur:Anneke de Koning

  • Nederlands
  • 257 pagina’s
  • Academic Service
  • juni 2011
  • Samenvatting

    In Financiele planning voor de particulier vindt u alle informatie om klanten overeen evenwichtige inkomensplanning te adviseren. Deze tweede druk is geheel geactualiseerd en kent een unieke invalshoek. Het is geschreven per gebeurtenis die een wijziging van het inkomen tot gevolg heeft: langleven ofwel pensionering, vroegtijdig overlijden van echtgenoot of partner, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Per gebeurtenis kunt u berekenen op welke wijze het inkomen wijzigt. Hierdoor overziet u de fi nanciele risico’s en bent u in staat klanten te adviseren hun fi nancien tijdig en adequaat te regelen. Financiele planning voor de particulier is bedoeld voor (toekomstige) fi nancieleplanners. Het is goed bruikbaar ter ondersteuning in het onderwijs, vooral bij deopleiding FSM. Daarnaast is de uitgave geschikt als naslagwerk voor klanten enmedewerkers in de financiele dienstverlening. Anneke de Koning en Ploni Koevoet zijn beide Master of Financial Planning. Anneke de Koning is docente en onderwijsontwikkelaar op het gebied van fi nanciele planning. De uitgave Woningfi nanciering is ook van haar hand. Ploni Koevoet werkt als docente bij de Hogeschool Rotterdam. Beide auteurs zijn werkzaam geweest als fi nancieel planner.